Arriva Nové Zámky

skorší názov: SAD Nové Zámky
skorší názov: SAD Galanta
skorší názov: SAD Komárno
skorší názov: SAD Levice
skorší názov: SAD Šahy
skorší názov: SAD Štúrovo
skorší názov: ČSAD Nové Zámky
skorší názov: ČSAD Levice
skorší názov: ČSAD Komárno
skorší názov: ČSAD Galanta
sídlo: Považská 2, 940 14 Nové Zámky
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.sadnz.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Komárno (DZ 805), ČSAD Levice (DZ 806) a ČSAD Nové Zámky (DZ 808) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Levice patrili ďalšie dve prevádzky (Šahy a Želiezovce), rovnako ako pod ČSAD Nové Zámky (Šurany a Štúrovo).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nové Zámky (bývalý OZ 808), SAD Levice (bývalý OZ 806), SAD Komárno (bývalý OZ 805), SAD Šahy (bývalý OZ 819) a SAD Štúrovo (bývalý OZ 825).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nové Zámky a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Šaľa z podniku SAD Galanta.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nové Zámky na akciovú spoločnosť vstupom maďarského kapitálu od spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest, ktorá je od roku 2008 súčasťou britského koncernu ARRIVA (od roku 2010 v majetku Deutsche Bahn).

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nové Zámky na ARRIVA Nové Zámky v dôsledku vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nové Zámky, Komárno, Levice a Šaľa, mestskú dopravu v mestách Komárno, Levice, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo a Šurany a tiež niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Elektrobusy

1 vozidlo

Autobusy

747 vozidiel

Užitkové vozy

4 vozidlá
Avia 2 vozidlá
? ?
Zetor 2 vozidlá
? ?

Osobní automobily

4 vozidlá

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 760 vozidiel, z toho 756 v majetku a 4 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 9. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie