Ján Kandráč - OLIJANBUS

sídlo: Halalovka 2368/15, 911 08 Trenčín
web: http://www.olijanbus.sk/

Dopravca vykonáva nepravidelnú dopravu. Prevádzkoval aj dve diaľkové linky:

403511 Nitra-Piešťany-Trenčín-Považská Bystrica-Žilina - od 1.7.2012 prevádzkovaná spoločnosťou SAD AGENCY, s.r.o.

310501 Trenčín-Bánovce n/B.-Prievidza-Banská Bystrica-Lučenec - R.Sobota-Rožňava-Moldava n/B.-Košice (skrátená iba po Rimavskú Sobotu) - od 1.3.2012 pozastavená, 4.9.2012 bola linka oficiálne zrušená.

Dopravca v súčastnosti nevykonáva pravidelnú dopravu. 

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 15 vozidiel z toho 12 v majetku a 3 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Rýchle vyhľadávanie