ZUTO - BUS s.r.o.

sídlo: Tatranská 6395/85, 974 11 Banská Bystrica
web: http://www.zutobus.sk/

Dopravca sa venuje predovšetkým zájazdovej doprave.

Jeho vozy tiež možno vidieť na diaľkovej linke spol. MJC, s.r.o. 605511 Krupina - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Bratislava

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 13 vozidiel z toho 12 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie