Veteran Bus Diamant

web: http://www.railweb.sk/Karosa/index.html

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 14 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Tomino

Rýchle vyhľadávanie