VLABUSS

skorší názov: SAD Slovakia, s.r.o.
skorší názov: SAD AGENCY
sídlo: Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
krajina: Slovensko (Žilinský kraj)
web: www.sadagency.sk

Spoločnosť SAD AGENCY bola založená v máji 2012 pánom Jozefom Bitalom (u fanúšikov dopravy dobre známy ako dopravca BIOEXPRES).

Od 09/2012 jazdí linku 403511 Nitra - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina, ktorú prevzal po dopravcovi Ján Kandráč - OLIJANBUS. Pán Bitala jazdil túto linku na Kandráčovej licencii už v obdobii od 11/2011 do 07/2012 s autobusmi Karosa zapožičanými od dopravcov Stanislav Faltin - FALTOUR a Jozef Jagelka.

Od 03/2013 je linka vedená ako 403511 Podhájska - Nitra - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina

V 02/2014 dopravca prevzal linku 406430 Topoľčany - Nitra po Štefanovi Bednárikovi a od 03/2014 je táto linka vedená ako l.č. 406431 Topoľčany - Nitra.
Spoločnosť začala v roku 2017 vystupovať pod novým názvom a zakrátko jej aktivity prevzala firma TSG Slovakia.
V roku 2018 bola p. Bitalom založená nová spoločnosť VLABUSS, ktorá prevádzkuje linky 507213 Ostrava - Turzovka (v ČR pod číslom 000265) a 502801 Ostrava - Turzovka - Čadca (v ČR pod číslom 000155) prebraté od DRIVEX SECURITY. Od 1.9.2018 prevzala i linku 502466 Vysoká n. Kys. - Žilina.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 24 vozidiel, z toho 22 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 26. 9. 2018.

Rýchle vyhľadávanie