Milan Petrovič

sídlo: 038 42 Príbovce 72
krajina: Slovensko (Žilinský kraj)
web: www.autopetrovic.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 9 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 7. 10. 2017.

Rýchle vyhľadávanie