Milan Petrovič

sídlo: 038 42 Príbovce 72
web: http://www.autopetrovic.sk/

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 9 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie