Mučina

sídlo: Nám. artézskych prameňov 13, 984 01 Lučenec
web: http://www.mucina.sk/

Tento drobný dopravca z okresného mesta Lučenec vykonáva zájazdovú činnosť, cestovnú kanceláriu a prevádzkuje diaľkovú linku 606505 Lučenec - Zvolen - Žiar nad Hronom - Zlaté Moravce - Nitra - Trnava - Bratislava, ktorá je tvorená dvomi pármi spojov počas pracovných dní.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 8 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie