NET LINES

sídlo: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.netlines.sk

Spoločnosť NET LINES bola založená v roku 2004 ako dcérska spoločnosť SAD Trnava, do roku 2007 mala sídlo v stredisku Trnava, potom bolo sídlo presunuté do strediska Piešťany. Od začiatku bolo hlavnou činnosťou spoločnosti vykonávanie nepravidelnej dopravy. Spoločnosť od 10/2012 prebrala aj výkon diaľkových liniek dovtedy prevádzkovaných SAD Trnava:

  • 205503 Senica - Piešťany - Banská Bystrica
  • 505501 Liptovský Mikuláš - Martin - Prievidza - Trnava - Bratislava
  • 505503 Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica - Nitra - Trnava - Bratislava

Dopravca disponuje dvomi vozidlami Mercedes-Benz Tourismo, ktoré sú v majetku NET LINES. Okrem týchto vozidiel spoločnosť disponuje všetkými diaľkovými a zájazdovými vozidlami SAD Trnava.

Spoločnosť zanikla v roku 2017 zlúčením pod spoločnosť Arriva Trnava

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 47378 TT-717GH
NMB63203613244681
Mercedes-Benz R2 Tourismo 15 RHD 2007
(7/2007)
[7/2007]
(5/2017)
5/2017
 
zobraziť
fotka 6148 TT-686GH
NMB63203613244682
Mercedes-Benz R2 Tourismo 15 RHD 2007
(7/2007)
[7/2007]
(5/2017)
5/2017
 
zobraziť
fotka 54833 TT-661GH
WMAR07ZZXET021030
MAN R07 Lions Coach 2014
(9/2014)
[9/2014]
(5/2017)
5/2017
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 6641 SA-660BR 235
VNESFR1170M000235
Iveco Ares 12M 2006
(7/2014)
[7/2014]
(9/2014)
9/2014
 
zobraziť
fotka 56553
WMAR07ZZXFT022471
MAN R07 Lions Coach 2015
(6/2015)
[6/2015]
(6/2015)
6/2015
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie