NET LINES

sídlo: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
web: http://www.netlines.sk/

Spoločnosť NET LINES bola založená v roku 2004 ako dcérska spoločnosť SAD Trnava, do roku 2007 mala sídlo v stredisku Trnava, potom bolo sídlo presunuté do strediska Piešťany. Od začiatku bolo hlavnou činnosťou spoločnosti vykonávanie nepravidelnej dopravy. Spoločnosť od 10/2012 prebrala aj výkon diaľkových liniek dovtedy prevádzkovaných SAD Trnava:

  • 205503 Senica - Piešťany - Banská Bystrica
  • 505501 Liptovský Mikuláš - Martin - Prievidza - Trnava - Bratislava
  • 505503 Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica - Nitra - Trnava - Bratislava

Dopravca disponuje dvomi vozidlami Mercedes-Benz Tourismo, ktoré sú v majetku NET LINES. Okrem týchto vozidiel spoločnosť disponuje všetkými diaľkovými a zájazdovými vozidlami SAD Trnava.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 5 vozidiel z toho 3 v majetku a 2 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

2 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie