DOPA-TOUR

sídlo: P.J. Šafárika 6, 927 01 Šaľa
web: http://www.dopatour.sk/

Spol. vznikla rozdelením spol. DO-PA, s.r.o. na DOPA-SERVIS, s.r.o a DOPA-TOUR, s.r.o.

Dopravca do 02/2014 zabezpečoval zmluvnú dopravu pre FOXCONN Nitra

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 18 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie