Branislav Kováčik - KOVÁČIK

sídlo: P.Jilemnického 667/99, 976 52 Čierny Balog
web: http://www.buskovacik.sk/

Drobný súkromný dopravca z Čierneho Baloga, jazdí linku 603509 Brezno - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Trnava - Bratislava.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 15 vozidiel z toho 7 v majetku a 8 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Rýchle vyhľadávanie