Tempus-Trans

skorší názov: Bustrans

staršie loga

skôr

doteraz
sídlo: Železiarenská 49, 040 15 Košice
krajina: Slovensko (Košický kraj)
web: www.tempustrans.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 102 vozidiel, z toho 101 v majetku a 1 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 1. 11. 2018.

Rýchle vyhľadávanie