Šorec

sídlo: 962 66 Sebechleby 202

Spoločnosť založená v roku 1992, ktorá už dnes neprevádzkuje dopravnú činnosť.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 13 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Tomino

Autobusy

7 vozidiel

Užitkové vozy

6 vozidiel
Avia 4 vozidlá
LIAZ 2 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie