VÁHOSTAV

sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina
web: http://www.vahostav-sk.sk/

Spoločnosť Váhostav patrí k veľkým stavebným spoločnostiam, a síce nevykonáva priamo dopravnú činnosť, na prepravu svojich zamestnancov používa mnoho rôznych autobusov. V tomto zozname prinášame niekoľko z nich.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 5 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

5 vozidiel
Iveco 2 vozidlá
Karosa 2 vozidlá
Peugeot 1 vozidlo
Najnovšie fotky
náhľad fotky 626 náhľad fotky 625

Rýchle vyhľadávanie