AFC Považan Nové Mesto nad Váhom

sídlo: Športová 489/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel z toho 1 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

1 vozidlo

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie