Poľnohospodár Nové Zámky

sídlo: Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky
web: http://www.polno.sk/

predtým Jednotné roľnícke družstvo ROZVOJ Nové Zámky (do 1.1.1993)

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Tomino

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie