DOPA-SERVIS

sídlo: A.Hlinku 483/7, 951 31 Močenok
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.dopa.sk

Spol. vznikla rozdelením spol. DO-PA, s.r.o. na DOPA-SERVIS, s.r.o a DOPA-TOUR, s.r.o.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 22 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 19. 10. 2018.

Rýchle vyhľadávanie