AKARA

sídlo: Damborského 9, 949 01 Nitra
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.akara.sk

Predtým Štefan Kolena - AKA

Spoločnosť AKARA už dlhé roky prevádzkuje diaľkovú linku 403506 Nitra - Topoľčany - Prievidza - Žilina.

Spoločnosť prevádzkuje zmluvnú dopravu pre Bourbon Fabi SK, s.r.o. Čab.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 26 vozidiel, z toho 21 v majetku a 5 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: dnes.

Rýchle vyhľadávanie