AKARA

sídlo: Damborského 9, 949 01 Nitra
web: http://www.akara.sk/

Predtým Štefan Kolena - AKA

Spoločnosť AKARA už dlhé roky prevádzkuje diaľkovú linku 403506 Nitra - Topoľčany - Prievidza - Žilina.

Spoločnosť prevádzkuje zmluvnú dopravu pre Bourbon Fabi SK, s.r.o. Čab.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 24 vozidiel z toho 19 v majetku a 5 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Rýchle vyhľadávanie