Peter a Ján Pleša

sídlo: Olivová 1147, 905 01 Senica
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.autobusovadoprava-senica.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Tomino
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 26 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Tomino
Poslední úprava: 14. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie