Peter a Ján Pleša

sídlo: Olivová 1147, 905 01 Senica
web: http://www.autobusovadoprava-senica.sk/

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 21 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Tomino

Rýchle vyhľadávanie