SAD Krupina, s.r.o.

sídlo: Mlynská 1669, 963 01 Krupina
 • 603701 Brezno - Banská Bystrica - Prievidza - Trenčín - Veselí n/Moravou - Brno
 • 702505 Humenné - Prešov - Poprad - Banská Bystrica - Nitra - Bratislava (spolu s Banskobystrická autobusová doprava, s.r.o.)
 • 605511 Krupina - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Bratislava
 • Vozidlový park

  Vypísať všetky vozidlá
  V evidencii je celkovo 16 vozidiel z toho 14 v majetku a 2 zapožičaných.
  Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

  Prenajaté a zapožičané vozidlá

  Rýchle vyhľadávanie