SAD Krupina, s.r.o.

sídlo: Mlynská 1669, 963 01 Krupina
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
 • 603701 Brezno - Banská Bystrica - Prievidza - Trenčín - Veselí n/Moravou - Brno
 • 702505 Humenné - Prešov - Poprad - Banská Bystrica - Nitra - Bratislava (spolu s Banskobystrická autobusová doprava, s.r.o.)
 • 605511 Krupina - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Bratislava
 • Vozidlový park

    EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
  (VIN)
  typ rok vyroby
  (dodanie)
  [zaradenie]
  (odstavenie)
  vyradenie
  [likvidácia]
   
  fotka 46844 KA-726AO 7879
  TMKC413604M007879
  Karosa C 954E.1360 2004
  (2/2014)
  [2/2014]
  (12/2014)
  12/2014
   
  zobraziť
  fotka 12777 KA-995AP 10690
  VNEC610766M010690
  Karosa C 956.1076 Axer 12,8M 2006
  (2/2014)
  [2/2014]
  (12/2014)
  12/2014
   
  zobraziť
  fotka 47167 KA-014AS 1111
  TMKL61037WM001111
  Karosa LC 936.1037 1998
  (2/2014)
  [2/2014]
  (2017)
  2017
   
  zobraziť
  fotka 70511 KA-135AS
  YS2K4X20001861397
  Scania Irizar i4 2008
  (2/2014)
  [1/2015]
  (1/2017)
  1/2017
   
  zobraziť
  fotka 50397 KA-299AS 1009
  VNESFR16000311009
  Iveco Evadys H 12,8M 2008
  (2/2014)
  [2/2014]
  (4/2016)
  4/2016
   
  zobraziť
  fotka 1311 KA-827AV
  NMB61335813242282
  Mercedes-Benz O 350 RHD Tourismo 2006
  (5/2014)
  [5/2014]
  (5/2016)
  5/2016
   
  zobraziť
  fotka 47123 KA-590AV
  WEB63203613247540
  Mercedes-Benz R2 Tourismo 15 RHD 2008
  (5/2014)
  [5/2014]
  (1/2017)
  1/2017
   
  zobraziť
  fotka 60017 KA-538AY 95
  TMKL61070XM000095
  Karosa LC 957.1070 HD 12 1999
  (7/2015)
  [7/2015]
  (2016)
  2016
   
  zobraziť
  fotka 31722 KA-908AY
  WEB63203813256040
  Mercedes-Benz R2 Tourismo 16 RHD M-2 2011
  (9/2015)
  [9/2015]
   
   
   
  zobraziť
  fotka 37969 KA-232BB 15310
  VF6SFR11200015310
  Renault Iliade RTX 1997
  (4/2017)
  [4/2017]
   
   
   
  zobraziť
  fotka 16050 KA-779AZ
  WEB63203613258260
  Mercedes-Benz R2 Tourismo 15 RHD 2012
  (6/2016)
  [6/2016]
   
   
   
  zobraziť
  fotka 69304 KA-608BB
  WEB63203813264632
  Mercedes-Benz R2 Tourismo 16 RHD M-2 2013
  (8/2017)
  [8/2017]
   
   
   
  zobraziť
  TE7 73E
  VNESFR11500210630
  Iveco Iliade RTX 2003
  (6/2017)
  [6/2017]
  (1/2018)
  1/2018
   
  zobraziť
  vysvetlivky
  Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
  v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

  Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

    EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
  (VIN)
  typ rok vyroby
  (dodanie)
  [zaradenie]
  (odstavenie)
  vyradenie
  [likvidácia]
   
  fotka 1310 NR-602DY
  NMB61335813242282
  Mercedes-Benz O 350 RHD Tourismo 2006
  (2/2014)
  [2/2014]
  (5/2014)
  5/2014
   
  zobraziť
  fotka 59821 NR-639GA
  WEB63203813256040
  Mercedes-Benz R2 Tourismo 16 RHD M-2 2011
  (6/2015)
  [6/2015]
  (9/2015)
  9/2015
   
  zobraziť
  vysvetlivky
  Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
  v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
  Stav evidencie tohto dopravcu
  kompletná

  Rýchle vyhľadávanie