SAD Krupina, s.r.o.

sídlo: Mlynská 1669, 963 01 Krupina
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
Spoločnosť je aktívna najmä v diaľkovej doprave:
603701 Brezno - Banská Bystrica - Prievidza - Trenčín - Veselí n/Moravou - Brno (zrušená)
702505 Humenné - Prešov - Poprad - Banská Bystrica - Nitra - Bratislava (pôvodne vykonávaná spolu s Banskobystrická autobusová doprava, s.r.o., v súčasnosti dočasne pozastavená)
605511 Krupina - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Bratislava (zrušená)
601710 Banská Bystrica - Prievidza - Trenčín - Veselí nad Moravou - Brno
Tiež je zmluvným dopravcom pre HKM Zvolen.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 11173 KA-726AO 7879
TMKC413604M007879
Karosa C 954E.1360 2004
(2/2014)
[2/2014]
(12/2014)
12/2014
 
zobraziť
fotka 2341 KA-995AP 10690
VNEC610766M010690
Karosa C 956.1076 Axer 12,8M 2006
(2/2014)
[2/2014]
(12/2014)
12/2014
 
zobraziť
fotka 43145 KA-014AS 1111
TMKL61037WM001111
Karosa LC 936.1037 1998
(2/2014)
[2/2014]
(2017)
2017
 
zobraziť
fotka 5239 KA-135AS
YS2K4X20001861397
Scania Irizar i4 2008
(2/2014)
[1/2015]
(1/2017)
1/2017
 
zobraziť
fotka 72415 KA-299AS 1009
VNESFR16000311009
Iveco Evadys H 12,8M 2008
(2/2014)
[2/2014]
(4/2016)
4/2016
 
zobraziť
fotka 9263 KA-827AV
NMB61335813242282
Mercedes-Benz O 350 RHD Tourismo 2006
(5/2014)
[5/2014]
(5/2016)
5/2016
 
zobraziť
fotka 69618 KA-590AV
WEB63203613247540
Mercedes-Benz R2 Tourismo 15 RHD 2008
(5/2014)
[5/2014]
(1/2017)
1/2017
 
zobraziť
fotka 1477 KA-538AY 95
TMKL61070XM000095
Karosa LC 957.1070 HD 12 1999
(7/2015)
[7/2015]
(2016)
2016
 
zobraziť
fotka 31722 KA-908AY
WEB63203813256040
Mercedes-Benz R2 Tourismo 16 RHD M-2 2011
(9/2015)
[9/2015]
 
 
 
zobraziť
fotka 37969 KA-232BB 15310
VF6SFR11200015310
Renault Iliade RTX 1997
(4/2017)
[4/2017]
 
 
 
zobraziť
fotka 16049 KA-779AZ
WEB63203613258260
Mercedes-Benz R2 Tourismo 15 RHD 2012
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
fotka 69304 KA-608BB
WEB63203813264632
Mercedes-Benz R2 Tourismo 16 RHD M-2 2013
(8/2017)
[8/2017]
 
 
 
zobraziť
TE7 73E
VNESFR11500210630
Iveco Iliade RTX 2003
(6/2017)
[6/2017]
(1/2018)
1/2018
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 32314 NR-602DY
NMB61335813242282
Mercedes-Benz O 350 RHD Tourismo 2006
(2/2014)
[2/2014]
(5/2014)
5/2014
 
zobraziť
fotka 6528 NR-639GA
WEB63203813256040
Mercedes-Benz R2 Tourismo 16 RHD M-2 2011
(6/2015)
[6/2015]
(9/2015)
9/2015
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie