V-Trans

sídlo: Radová 385, 027 32 Zuberec
web: http://www.v-trans.sk/

Spoločnosť vznikla v roku 2004. Venuje sa zájazdovej doprave a prevádzkuje diaľkovú linku 510507 Zuberec - Oravice - Trstená - Dolný Kubín - Žilina - Trenčín - Trnava - Bratislava.

- linka je momentálne pozastavená

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 7 vozidiel z toho 6 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo
Volvo 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie