Stanislav Bohdan

sídlo: Hlboká 6, 917 01 Trnava
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.bohdan.sk

Spoločnosť sa zaoberá prepravnými službami od roku 1993. Špecializuje sa na zájazdovú dopravu.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 44 vozidiel, z toho 38 v majetku a 6 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 15. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie