Stanislav Bohdan

sídlo: Hlboká 6, 917 01 Trnava
web: http://www.bohdan.sk/

Spoločnosť sa zaoberá prepravnými službami od roku 1993. Špecializuje sa na zájazdovú dopravu.

Rýchle vyhľadávanie