Tac - Bus

skorší názov: Pavol a Karol Tánczos - Tac-Bus
sídlo: Ul.gen.Klapku 70/59, 945 01 Komárno
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.tacbus.sk

Súkromná spoločnosť, založená v roku 1991 zaoberajúca sa vnútroštátnou a medzinárodnou zájazdovou a zmluvnou dopravou osôb. Zaisťuje dopravu pre LORÉAL Slovakia, Blaguss Slovakia, Vértes Volán Tatabánya, Flora Tour & Travel, mestá Komárno a Komárom a mnohé iné.

Spoločnosť má dve pobočky, jednu v Bratislave a druhú v Komárne.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 29 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko
Poslední úprava: 18. 10. 2018.

Rýchle vyhľadávanie