Tac - Bus

dřívější název: Pavol a Karol Tánczos - Tac-Bus
sídlo: Ul.gen.Klapku 70/59, 945 01 Komárno
web: http://www.tacbus.sk/

Súkromná spoločnosť, založená v roku 1991 zaoberajúca sa vnútroštátnou a medzinárodnou zájazdovou a zmluvnou dopravou osôb. Zaisťuje dopravu pre LORÉAL Slovakia, Blaguss Slovakia, Vértes Volán Tatabánya, Flora Tour & Travel, mestá Komárno a Komárom a mnohé iné.

Spoločnosť má dve pobočky, jednu v Bratislave a druhú v Komárne.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 26 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Rýchle vyhľadávanie