Molitorisová Mária

sídlo: Vojtaššákova 600/115, 027 44 Tvrdošín
web: http://www.itm-bus.sk/

Súkromný dopravca so sídlom v Tvrdošíne, prevádzkoval diaľkovú linku 510502: Trstená - Kraľovany - Žilina - Považská Bystrica - Trenčín - Trnava - Bratislava. Dnes dopravca pravdepodobne nevlastní žiadne vozidlo. 

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 6 vozidiel z toho 5 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie