MUDr. Tamara Kubušová K + T

sídlo: Kraskova 26, 976 66 Polomka
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.kubus.sk

Firma MUDr. Tamara Kubušová K+T, so sídlom v Polomke pôsobí na trhu už od roku 1992.
Svoje aktivity zameriava do zahraničia, najmä do bývalých krajín Sovietskeho zväzu, kde má bohaté obchodné skúsenosti a vie sa presadiť na ich trhoch.
Podniká v oblasti chémie, železa, dreva, sprostredkovanie rôznych druhov obchodu.

Počas krátkeho obdobia prevádzkovala aj autobusovú dopravu a cestovnú kanceláriu NIKA TOUR.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 8558 BR-421AJ 23274
TMKL73540JM023274
Karosa LC 735.40 1988
(3/2002)
[3/2002]
 
3/2003
 
zobraziť
fotka 29498 BR-381AL 5115
TMKL610722M005115
Karosa LC 956.1072 2002
 
[4/2002]
 
5/2003
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Tomino

Rýchle vyhľadávanie