Autobusová Doprava Púchov

sídlo: ul. Trenčianska 460, 020 01 Púchov
web: http://www.mhdpuchov.sk/

Štátny podnik NAD Púchov vznikol v roku 1993 rozdelením ČSAD Banská Bystrica na podniky SAD a NAD. V roku 1995 došlo k likvidácii a prevodu majetku na Fond Národného Majetku SR, ktorý ho následne v roku 1996 vložil do novovzniknutej akciovej spoločnosti Autobusová doprava Púchov.

Napriek názvu, špecializácia firmy je predovšetkým na nákladnú dopravu. Okrem toho prevzala výkon liniek MHD v Púchove na základe platnej licencie, ktorá bola v roku 2006 odobratá SAD Trenčín.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 19 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie