Doprastav

sídlo: Drieňova 27, 826 56 Bratislava
web: http://www.doprastav.sk/

Spoločnosť Doprastav síce nie je dopravnou firmou, ale na prepravu svojich zamestnancov používa mnoho rôznych autobusov.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 16 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie