Arriva Michalovce

skorší názov: SAD Michalovce
skorší názov: SAD Kráľovský Chlmec
skorší názov: SAD Trebišov
skorší názov: ČSAD Trebišov
skorší názov: ČSAD Michalovce

staršie loga

skôr

od 2013
sídlo: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
krajina: Slovensko (Košický kraj)
web: www.sadmi.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Michalovce (DZ 1005) a ČSAD Trebišov (DZ 1010) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Michalovce patrili ďalšie dve prevádzky (Sobrance a Kráľovský Chlmec).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Michalovce (bývalý OZ 1005), SAD Trebišov (bývalý OZ 1010) a SAD Kráľovský Chlmec (bývalý OZ 1016).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Michalovce.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Michalovce na akciovú spoločnosť vstupom maďarského kapitálu od spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest, ktorá je od roku 2008 súčasťou britského koncernu ARRIVA (od roku 2010 v majetku Deutsche Bahn).

V septembri 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Michalovce na ARRIVA Michalovce v dôsledku vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov, niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek a mestskú dopravu v Trebišove. Do 31.12.2011 firma prevádzkovala MHD aj v Michalovciach, kde ich od 1.1.2012 nahradila spoločnosť DZS-M.K.TRANS.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 489 vozidiel, z toho 487 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 12. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie