Marcela Galandová - GAMECO

sídlo: Komenského 2827/105, 069 01 Snina
web: http://www.ckgalanda.sk/
Dopravca od 01.03.2014 zabezpečuje MHD v meste Snina, kde vo výberovom konaní nahradil predošlého dopravcu Ejzatour. Okrem toho dopravca jazdí na linkách spoločnosti Britania Connections.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 28 vozidiel z toho 26 v majetku a 2 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Rýchle vyhľadávanie