Krella Milan

sídlo: Milošová 457, 022 01 Čadca

Tento dopravca je známy predovšetkým svojimi vyzdobenými autobusmi Karosa LC 735, ktoré však medzičasom vymenil za ojazdené autobusy Karosa C 935.1034 Récreo, ktoré doviezol z Francúzska. Okrem nepravidelnej dopravy jazdí linku 502504 Čadca - Banská Bystrica s dvomi pármi spojov počas pracovných dní. Na jednom pári jazdí pán Krella a na druhom jeho syn. Od 26. 8. 2013 sú dva spoje až do odvolania pozastavené.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 4 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie