BUS KARPATY

skorší názov: SAD Stará Ľubovňa
skorší názov: ČSAD Stará Ľubovňa
skorší názov: ČSAD Poprad
sídlo: Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.buskarpaty.sk
Spoločnosť BUS KARPATY vznikla v roku 1994 a privatizáciou prevzala k 1.12.1995 štátny podnik SAD Stará Ľubovňa.

Autobusy tohto dopravcu možno stretnúť predovšetkým na prímestských linkách v okrese Stará Ľubovňa, ktoré zachádzajú aj do susedných okresov Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Poprad. Do 31.7.2013 dopravca zabezpečoval aj MHD Stará Ľubovňa, od 1.8.2013 výkon MHD prebrala michalovská spoločnosť DZSK-M.K.TRANS. Okrem týchto bola dlhé roky v réžii dopravcu aj diaľková linka Stará Ľubovňa - Nitra, ktorá bola v Novembri 2011 zrušená.

V lete 2014 bola spoločnosť predaná manažérom zo spoločnosti SAD Prešov.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 110 vozidiel, z toho 109 v majetku a 1 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 14. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie