Eduard Himmel

sídlo: Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava
Dopravca v roku 2011 ukončil činnosť.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie