ISTRA

sídlo: Bosáková 4, 851 04 Bratislava

Dopravná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1991, zameriava sa na nepravidelnú osobnú prepravu. Treba spomenúť ešte fakt, že firma prevádzkuje niekoľko liniek zmluvnej dopravy pre Volkswagen Slovakia.

Zamestnanecké linky do bratislavského závodu Volkswagen:

  • Volkswagen − Jána Jonáša – Jána Jonáša-VW – ŽST Devínska Nová Ves.
  • Volkswagen – Dúbravka – Karlová Ves – Malá scéna.
  • Volkswagen – Predstaničné námestie – Legionárska – Nivy.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 26 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie