DO-PA

sídlo: Rokošova I. 218/33, 951 31 Močenok
web: http://www.dopa.sk/

Spoločnosť bola v roku 2013 rozdelená medzi konateľov spol. DO-PA, s.r.o. na spol. DOPA-SERVIS, s.r.o a DOPA-TOUR, s.r.o.

Vozidlá spoločnosti sa objavovali tiež na linke oficiálne prevádzkovanej spol. OrangeWays 102923 Budapest-Bratislava-Praha-Dresden-Berli

Dopravca zabezpečoval zmluvnú dopravu pre FOXCONN Nitra

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 27 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Rýchle vyhľadávanie