Gyepes Trans

sídlo: 951 02, Dolné Obdokovce 242
web: http://www.gyepestrans.sk

Táto drobná firma vykonáva zájazdovú činnosť.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 7 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Rýchle vyhľadávanie