Obec Horné Obdokovce

sídlo: 956 08, Horné Obdokovce 389
web: http://www.horneobdokovce.szm.sk/

Obec Horné Obdokovce s približne 1800 obyvateľmi vlastní jeden autobus Karosa C 734, ktorý používa na občasné zájazdy.

V decembri roku 2014 došlo k výmene zastaraného autobusu Karosa C 734 za novší autobus Karosa C 954.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Autobusy

2 vozidlá

Rýchle vyhľadávanie