SAMŠPORT

sídlo: Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
web: http://www.samsport.sk/

Dopravca od 09/2010 do 01.01.2013 zabezpečoval MHD v meste Myjava. K 01.01.2013 bola MHD zrušená - odkaz.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 8 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie