LETTRANS

sídlo: 913 36, Selec 50
web: http://www.lettrans.sk/

Predtým Ľubomír Letko - LETTRANS, 913 36, Selec 50

Súkromný dopravca so sídlom v dedine Selec v okrese Trenčín. Zameriava sa na nepravidelnú zájazdovú dopravu. V súčasnosti môžme autobusy tohto dopravcu stretnúť na zmluvnej doprave pre závod VAILLANT v Trenčíne a  od roku 2010 aj na náhradnej autobusovej doprave za osobné vlaky v úseku Nové Mesto nad Váhom - Trenčín na trati ŽSR 120, na ktorej prebiehala rekonštrukcia.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 9 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie