Obec Čáry

sídlo: M.Kollára 53, 908 43 Čáry
web: http://www.cary.sk/

Obec Čáry s približne 1300 obyvateľmi sa rozprestiera v západnej časti okresu Senica. Vlastnila jeden staručký autobus Karosa ŠD 11, ktorý bol odpredaný v roku 2003 a nahradila ho Karosa LC 735.00. Tá bola začiatkom roka 2012 odpredaná z dôvodu nevyužitia niekam do okolia Košíc. Obec tak už nevlastní žiadny autobus.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie