Mestská dopravná spoločnosť

sídlo: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
web: http://www.mds.sk

Spoločnosť prevádzkujúca MHD v Považkej Bystrici od 1.9.2006. Nahradila tak SAD Trenčín, a.s. OZ Považská Bystrica. Akcionármi spoločnosti sú Mesto Považská Bystrica a spoločnosť SIRS. Mesto si od tejto zmeny slubuje lepšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na MHD. Je však otázne čo sa zmenilo, keďže akcionárom SAD Trenčín je tiež spoločnosť SIRS.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 36 vozidiel z toho 35 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie