Mestská dopravná spoločnosť

sídlo: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.mds.sk

Spoločnosť prevádzkujúca MHD v Považkej Bystrici od 1.9.2006. Nahradila tak SAD Trenčín, a.s. OZ Považská Bystrica. Akcionármi spoločnosti sú Mesto Považská Bystrica a spoločnosť SIRS. Mesto si od tejto zmeny slubuje lepšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na MHD. Je však otázne čo sa zmenilo, keďže akcionárom SAD Trenčín je tiež spoločnosť SIRS.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 36 vozidiel, z toho 35 v majetku a 1 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 24. 10. 2018.

Rýchle vyhľadávanie