Mesto Gbely

sídlo: Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely
web: http://www.gbely.sk/

Z hľadiska neustále sa znižujúcej populačnej krivky sa mesto Gbely potýkalo s ubúdajúcim počtom žiakov v základnej škole už od roku 2003, kedy vznikla vynikajúca myšlienka začať prevádzkovať školský autobus. Prvý školský autobus bol zaobstaraný v roku 2004 ako ojazdený, neskôr pre vysoké náklady bol odstavený. V Októbri 2009 bol zaradený nový autobus Iveco Crossway 12M. Viac informácii na oficiálnych stránkach mesta.

Autobus je používaný pre zvoz detí do Základnej školy s materskou školou v Gbeloch a jazdí v ranných hodinách pred začiatkom výučby. Zváža deti z obcí Petrova Ves, Letničie, Smolinské a tiež z mestských častí Adamov a Farské. Presné časy kedy autobus jazdí sa nám zatiaľ zistiť nepodarilo.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 3 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Najnovšie fotky
náhľad fotky 50816 náhľad fotky 50814

Rýchle vyhľadávanie