Arriva Slovakia

sídlo: Štúrova 72, 949 44 Nitra
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: arriva.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 21 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 2. 12. 2018.

Rýchle vyhľadávanie