FERMO

sídlo: 925 82, Tešedíkovo 87
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.fermo.sk

Firma bola založená v roku 1997 ako živnosť konateľa spoločnosti Eugena Czuczora, ktorý ju v roku 2009 pretransformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť je zameraná na zájazdovú dopravu vnútrozemskú aj medzinárodnú. Firma zabezpečuje aj zmluvnú dopravu pre rôzne závody v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, napr. pre spol. SAMSUNG, v minuosti jazdila napr. pre Volkswagen.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 90 vozidiel, z toho 87 v majetku a 3 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 9. 11. 2018.

Rýchle vyhľadávanie