Mesto Galanta

sídlo: Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta
web: http://www.galanta.sk/

Mesto dostalo 05/2010 darom od SAD Dunajská Streda autobus Karosa LC 735, ktorý nahradil predošlý mestský autobus. Aký autobus mesto vlastnilo predtým nevieme.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 1 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

1 vozidlo
Karosa 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie