J & M SLIVTOUR

sídlo: Štefánikova 3537, 085 01 Bardejov
web: http://www.slivtour.sk/

Predtým Jozef Sliva - SLIVTOUR, Pod Šibeňou Horou 57, 085 01 Bardejov

Tento súkromný dopravca jazdí dve prímestské, jednu diaľkovú a jednu medzinárodnú linku:

  • 701430 Bardejov - Svidník - Stropkov
  • 701433 Bardejovské Kúpele - Bardejov - Raslavice - Prešov - Košice
  • 711501 Stropkov - Svidník - Bardejov - Stará Ľubovňa - Poprad - Ružomberok - Banská Bystrica - Nitra - Sereď - Trnava - Bratislava
  • 711701 Stropkov - Bardejov - Stará Ľubovňa - Pardubice - Kolín - Praha - Mladá Boleslav - Liberec (v ČR ako 000520)

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 34 vozidiel z toho 33 v majetku a 1 zapožičaných.
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Prenajaté a zapožičané vozidlá

Autobusy

1 vozidlo
Iveco 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie