J & M SLIVTOUR

sídlo: Štefánikova 3537, 085 01 Bardejov
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.slivtour.sk

Predtým Jozef Sliva - SLIVTOUR, Pod Šibeňou Horou 57, 085 01 Bardejov

Tento súkromný dopravca jazdí resp. jazdil niekoľko prímestských a diaľkových liniek

  • 701430 Bardejov - Svidník - Stropkov (zrušená)
  • 701433 Bardejovské Kúpele - Bardejov - Raslavice - Prešov - Košice (zrušená)
  • 711501 Stropkov - Svidník - Bardejov - Stará Ľubovňa - Poprad - Ružomberok - Banská Bystrica - Nitra - Sereď - Trnava - Bratislava, dnes v upravenej podobe ako 711505 Bardejovské Kúpele - Bardejov - Stará Ľubovňa - Kežmarok - Poprad - Brezno - Banská Bystrica - Žiar nad Hronom - Nitra - Sereď - Trnava - Bratislava
  • 701504 Bardejovské Kúpele-Bardejov-St.Ľubovňa-Poprad-Ružomberok-Banská Bystrica-Žiar nad Hronom-Nitra-Sereď-Trnava-Bratislava
  • 711701 Stropkov - Bardejov - Stará Ľubovňa - Pardubice - Kolín - Praha - Mladá Boleslav - Liberec (v ČR pod číslom 000520) - zrušená.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 38 vozidiel, z toho 37 v majetku a 1 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Poslední úprava: 23. 11. 2018.

Rýchle vyhľadávanie