Obecný Podnik Služieb Chtelnica

sídlo: nám. 1. Mája 495/52, 922 05 Chtelnica

Podnik služieb obce Chtelnica, ktorý udržuje komunikácie a chodníky v obci a mal by vykonávať nepravidelnú nákladnú a autobusovú dopravu ale jeho vozový park tomu moc nenapovedá.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 2 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Autobusy

1 vozidlo
Chavdar 1 vozidlo

Užitkové vozy

1 vozidlo
LIAZ 1 vozidlo

Rýchle vyhľadávanie