Milan Hujsi - M H Trans

sídlo: Marka Čulena 983/51, 913 43 Cífer
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)

Tento dopravca z okresu Trnava v rokoch 2008-2009 v Trnave prevádzkoval bezplatnú linku MHD č. 31, ktorej trasa bola z Autobusovej stanice cez zastávky Hospodárska II., Zelený Kríček a Vodáreň ku vtedy novopostavenému BauMaxu a späť. Na tejto linke jazdil autobus Karosa LC 735. Po pár mesiacoch však bola zrušená.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TT-691BC 18023 Karosa LC 735.20 1987
(12/2006)
[12/2006]
 
7/2010
 
zobraziť
fotka 1511 TT-651DI
WMAA13ZZZ2T003394
MAN RH 403 2002
(3/2008)
[3/2008]
(6/2014)
8/2014
 
zobraziť
fotka 68656 TT-651CC 27
TMKL61060PM000027
Karosa LC 757.1060 HD 12 1993
 
[10/2004]
(2015)
2015
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie