Milan Hujsi - M H Trans

sídlo: Marka Čulena 983/51, 913 43 Cífer

Tento dopravca z okresu Trnava v rokoch 2008-2009 v Trnave prevádzkoval bezplatnú linku MHD č. 31, ktorej trasa bola z Autobusovej stanice cez zastávky Hospodárska II., Zelený Kríček a Vodáreň ku vtedy novopostavenému BauMaxu a späť. Na tejto linke jazdil autobus Karosa LC 735. Po pár mesiacoch však bola zrušená.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 3 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie