L+L

sídlo: Jána Smreka 13, 903 01 Senec
web: http://www.lplusl.sk/
Dopravca sa zameriava na zmluvnú dopravu zamestnancov, napr. pre Johnson Controls Lozorno, DHL Logistics (Slovakia), spol. s.r.o.

Od 01.11.2013 dopravca prevádzkuje MHD v meste Senec.

Rýchle vyhľadávanie