Ivan Šimo ml. - ADIŠ

sídlo: Bilíková 16, 841 01 Bratislava
web: http://www.doprava-adis.sk

 

Dopravca prevádzkuje linku 206502 Skalica - Bratislava VW - Bratislava

Autobusová doprava Ivan Šimo sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti autobusovej, mikrobusovej, osobnej, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy. Okrem týchto činností sa firma zaoberá službami digitálneho videoštúdia a sprostredkovaním hudobnej produkcie.

 

 

 

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 8 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie