Roman Benca ROBEN - TRANS

sídlo: Bizetova 39, 949 11 Nitra
web: http://www.roben.sk/

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 17 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.
Spravca evidencie tohto dopravcu: Ivanecko

Rýchle vyhľadávanie