Roman Benca ROBEN - TRANS

sídlo: Bizetova 39, 949 11 Nitra
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.roben.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 18 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Spravca evidencie tohto dopravcu
Ivanecko
Poslední úprava: 16. 9. 2018.

Rýchle vyhľadávanie