PRIM CAR

sídlo: Bajkalská 2/A, 821 08 Bratislava
web: http://www.autoskolaprimcar.sk/

Bratislavská autoškola, ktorá okrem služieb autoškoly vykonáva aj zmluvnú dopravu.

Vozidlový park

Vypísať všetky vozidlá
V evidencii je celkovo 6 vozidiel .
Evidencia tohoto dopravcu by mala byť v rámci možností kompletná.

Rýchle vyhľadávanie